ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI MIHAI_BRAVU
 
Strada Principala nr 72 cod postal 827140; tel: 0372789288; fax: 0240707113; e-mail: primaria_mihaibravu@yahoo.com       

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2015   >>> raport (544) anul 2016
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015
 
 
 

harta site: Transparența Decizională >>> Hotarâri ale Consiliului Local

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Mihai Bravu: Hotarâri ale Consiliului Local

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 Hot nr 22 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local Meisan Constantin 2012 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135154800030-10-2012
2 Hot nr 23 privind validarea mandatului de consilier local al dnei Negrea Tanta 2012 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135154800030-10-2012
3 Hot nr 24 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli comuna Mihai Bravu, judetul Tulcea 2012 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135154800030-10-2012
4 Anexa nr 1 (Caiet de sarcini) la hotararea nr 28 2012 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135154800030-10-2012
5 Anexa nr 2 (Instructiuni pentru ofertanti) la Hotararea nr 28 2012 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135154800030-10-2012
6 Anexa nr 3 (Studiu de oportunitate) la Hotararea nr 28 2012 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135154800030-10-2012
7 Hotararea nr. 25 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri proprii si subventii pe bugetele componente a comunei Mihai Bravu, judetul Tulcea 2012 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135154800030-10-2012
8 Hotararea nr 26 privind acordul Consiliului Local Mihai Bravu pentru predarea amplasamentului unitatii de invatamant... Gradinita cu program normal.. sat Turda 2012 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135154800030-10-2012
9 Hotararea nr 28 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului intravilan inventariat in domeniul privat al comunei Mihai Bravu... tarla 38, parcela A1218, sat Turda 2012 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135154800030-10-2012
10 Hotararea nr 29 privind acordul Consiliului Local Mihai Bravu, jud Tulcea, de a pune la dispozitie un teren din islazul comunal Comisiei Locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata...(legea 247/2005) 2012 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135154800030-10-2012
11 Hotararea nr 30 privind aprobarea acordarii de ajutoare de urgenta familiilor si persoanelor care se afla in situatii de necesitate 2012 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135154800030-10-2012
12 Hotararea nr 21 privind alegerea presedintelui de sedinta 2012 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135154800030-10-2012
13 Hotararea nr 27 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenurilor intravilane in domeniul privat al comunei Mihai Bravu, judetul Tulcea... 2012 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135154800030-10-2012
14 CAIET DE SARCINI al serviciului de alimentare cu apa Com. Mihai Bravu jud. Tulcea 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136165680024-02-2013
15 Anexa nr.1 la Hotararea Consiliului Local Mihai Bravu nr.4 /21 ianuarie 2013 CAIET DE SARCINI privind vanzarea prin licitatie a unui teren in suprafata de 5724 mp T10 Cc109/1, A109 situat in satul Turda com. Mihai Bravu, jud. Tulcea 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136165680024-02-2013
16 CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136165680024-02-2013
17 HOTĂRÂREA NR. 2 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 în comuna Mihai Bravu, Jud.Tulcea 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136165680024-02-2013
18 HOTARAREA NR.4 privind aprobarea vanzarii terenului intravilan in suprafata de 5724 mp T10 Cc109/1, A109 situat in satul Turda com. Mihai Bravu, jud. Tulcea 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136165680024-02-2013
19 TABLOUL CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎNCEPÂND CU ANUL 2013 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136165680024-02-2013
20 REGULAMENTUL serviciului public de alimentare cu apă 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136165680024-02-2013
21 Anexa nr.3 la Hotararea Consiliului Local nr. Mihai Bravu nr.4/21 ianuarie 2013 STUDIU DE OPORTUNITATE 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136165680024-02-2013
22 HOTARAREA NR.18 privind alegerea presedintelui de sedinta 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136588680014-04-2013
23 HOTARAREA NR.19 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan inventariat in domeniul privat al comunei Mihai Bravu sat Mihai Bravu jud.Tulcea, tarla 8, parcela 110 in suprafata de 3427 mp 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136588680014-04-2013
24 Anexe la HCL nr. 19 / 29.03.2013 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136588680014-04-2013
25 HOTARAREA NR. 21 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului inventariat in domeniul privat al comunei Mihai Bravu, situat in extravilanul comunei Mihai Bravu,sat Mihai Bravu tarla 24 parcela 247,24711 in suprafata de 88534 mp 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136588680014-04-2013
26 HOTARAREA NR. 23 Privind stabilirea contraventiilor si cuantumul amenzilor ce se vor aplica pe linie de mediu - saubritate la nivelul comunei Mihai Bravu jud.Tulcea 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136588680014-04-2013
27 HOTARAREA NR. 24 privind aprobarea decontarii contravalorii calatoriei cu mijloacele de transport in comun a personalului din unitatile de invatamant de stat din comuna Mihai Bravu ju. Tulcea pe lunile februarie si martie 2013 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136588680014-04-2013
28 HOTARAREA NR. 20 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan inventariat in domeniul privat al comunei Mihai Bravu sat Satu Nou judo Tulcea, tarla 30, parcela 356 in suprafata de 1757 mp 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136588680014-04-2013
29 Anexe la HCL nr. 20 din 29 martie 2013 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136588680014-04-2013
30 H O T A R A R E A nr.25 din 29.03.2013. privind aprobarea aprobarea bugetului local pe anul 2013 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136588680014-04-2013
31 Anexe HCL 22 -2010 - Nomenclatoare stradale Comuna Mihai-Bravu, judetul Tulcea 2015 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144589680027-10-2015
32 HOTARAREA NR. 1 Privind aprobarea utilizarii in anul 2016 a sumei de 80 000 lei din din excedentul bugetar de fa fineIe anului 2015 pentru acoperirea golurilor temporare de casa 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145367280025-01-2016
33 HOTARAREA NR.2 privind aprobarea achizitionarii de servicii de asistenta juridica de consultanta si /sau de reprezentare 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145367280025-01-2016
34 HOTARAREA Nr 3 PRIVIND : Acordarea de facilitati fiscale pentru contribuabili persoane fizice si juridice din Comuna Mihai Bravu 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145367280025-01-2016
35 H O T A R A R E A nr.6 prelungire valabilitate PUG 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145479600007-02-2016
36 H O T A R A R E A nr.7 plan analiza si acoperire riscuri 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145479600007-02-2016
37 H O T A R A R E A nr.8 plan prevenire si aparare impotriva incendiilor 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145479600007-02-2016
38 H O T A R A R E A nr.9 transport personal didactic 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145479600007-02-2016
39 H O T A R A R E A nr.4_privind_bugetul_initial_2016 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145479600007-02-2016
40 HOTARAREA NR.5_privind_situatia_financiara_trim_4_2015 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145479600007-02-2016
41 HCL 1 / 23 -06-2016 - constatare rezultat alegeri 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146939400025-07-2016
42 HCL 1 / 23 -06-2016 - validare mandate 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146939400025-07-2016
43 HCL 1 / 23 -06-2016 - constituire consiliu local Mihai Bravu 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146939400025-07-2016
44 HCL 1 / 23 -06-2016 - presedinte sedinta 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146939400025-07-2016
45 HCL 15/ 23 -06-2016 - alegere viceprimar 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146939400025-07-2016
46 HOTARAREA NR 6 privind alegerea presedintelui de sedinta 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146939400025-07-2016
47 HOTÂRĂREA NR.7 Privind constatarea rezultatului validării mandatului de consilier al Consiliului local al comunei Mihai Bravu pentru dnul PELIVAN TĂNASE 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146939400025-07-2016
48 HOTÂRĂREA NR. 8 Privind completarea Consiliului local al comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146939400025-07-2016
49 HCL 9 - comisii de specialitate 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146939400025-07-2016
50 HOTARAREA NR. 12 Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului local al comunei Mihai Bravu, pentru mandatul 2016-2020 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146939400025-07-2016
51 HOTARAREA NR.13 privind aprobarea decontarii contravalorii transportului pentru personalul didactic din mediul rural , in conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 modificată şi completată ulterior,pentru lunile mai si iunie 2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146939400025-07-2016
52 HOTĂRÂREA NR. 14 privind completarea domeniului public al Comunei Mihai Bravu 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146939400025-07-2016
53 Hotărârea nr. 15 privind aderarea comunei Mihai Bravu la Asociatia de Dezvoltare Durabila a Judetului Tulcea 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146939400025-07-2016
54 HOTĂRÂREA NR16 privind aprobarea completarii inventarului domeniului privat al comunei Mihai Bravu , jud.Tulcea 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146939400025-07-2016
55 HOTARAREA NR. 17 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146939400025-07-2016
56 HOTARAREA NR. 18 privind aprobarea reorganizarii „Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta „ al comunei Mihai Bravu, judetul Tulcea 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146939400025-07-2016
57 HOTARAREA NR.21 privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico - economici - investitia "Constructie de trotuare, pista biciclete ... 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147380040014-09-2016
58 HOTARAREA NR. 23 Privind aprobarea: I. utilizarii sumei de 110000 lei din excedentul bugetar de la finele anulu 2015 pentru finantarea sectiunii de dezvoltare, ll.rectificarii bugetului local pe anul 2016 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147380040014-09-2016
59 HOTARAREA NR. 24 privind aprobarea decontarii contravalorii transportului pentru personalul didactic din mediul rural, in conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 modificata si completata ulterior,pentru luna iulie 2016 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147380040014-09-2016
60 HOTARAREA NR.25 privind stabilirea componentei Consiliului de administratie al Scolii Gimnaziale Mihai Bravu, Judetul Tulcea 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147380040014-09-2016
61 HOTARAREA NR.26 privind aprobarea organigramei , statului de functii si numarului de personal la nivelul Primariei comunei Mihai Bravu judo TuJcea 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147380040014-09-2016
62 HOTARAREA NR.26 privind aprobarea organigramei , statului de functii si numarului de personal la nivelul Primariei comunei Mihai Bravu jud Tulcea 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147380040014-09-2016
63 HOTARAREA NR. 27 privind completarea domeniului public al Comunei Mihai Bravu 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147380040014-09-2016
64 HOTARAREA NR.28 privind aprobarea Consiliului Local Mihai Bravu pentru realizarea investitlei Racordare la reteaua electrica a locului de consum temporar Depozit de deseuri... 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147380040014-09-2016
65 HOTARAREA NR. 29 privind modificarea contractului de concesiune incheiat cu OUAI Satu Nou. 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147380040014-09-2016
66 HOTARAREA NR.30 privind concesionarea prin licitatie publica a suprafetei de 1000 mp teren extravilan, situat in Tarla 37 parcela AS01/1 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147380040014-09-2016
67 HOTARARE A NR.31 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a suprafetei de 18 mp din incinta Caminului Cultural Mihai Bravu jud Tulcea. 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147380040014-09-2016
68 HOTARARE A NR.32 Privind infiintarea societatii comerciale SERVICII PUBLICE COLECTARE TURDA SRL 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147380040014-09-2016
69 HOTARAREA NR. 33 privind aprobarea modificarii si actualizarii Acordului de cooperare pentru organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147380040014-09-2016
70 HOTARAREA NR.34 Privind modificarea Hotararii Consiliului Local Mihai Bravu nr.32/2016 privind infiintarea societatii comerciale SERVICII PUBLICE COLECTARE TURDA SRL 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147483720026-09-2016
71 HOTARAREA NR.35 Privind majorarea capitalului social al SC SERVICII PUBlICE COlECTARE TURDA SRl si completarea obiectului de activitate 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147483720026-09-2016
72 Hotararea Nr 35 diin septembrie 2016 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147544200003-10-2016
73 Hotararea Nr 36 diin septembrie 2016 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147544200003-10-2016
74 Hotararea Nr 37 diin septembrie 2016 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147544200003-10-2016
75 Hotararea Nr 38 diin septembrie 2016 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147544200003-10-2016
76 Hotararea Nr 39 diin septembrie 2016 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147544200003-10-2016
77 HOTARAREA 56 privind valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile in comuna Mihai Bravu, in anul 2017 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148304880030-12-2016
78 HOTARARE NR .3 privind aprobarea functionare scoli 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145445040003-02-2016
79 HOTARAREA NR. 4 camin cultural Satu Nou 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145445040003-02-2016
80 HOTARAREA Nr. 5 camin cultural Turda 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145445040003-02-2016
81 HOTARAREA NR. 6 camin cultural Mihai Bravu 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145445040003-02-2016
82 HOTARAREA NR. 7 camin cultural Turda 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145445040003-02-2016
83 HOTARAREA NR. 8 camin cultural Mihai Bravu 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145445040003-02-2016
84 HOTARAREA NR. 9 camin cultural Mihai Bravu 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145445040003-02-2016
85 HOTARAREA NR.10 modernizare drumuri 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145445040003-02-2016
86 HOTARAREA NR.11 modernizare drumuri 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145445040003-02-2016
87 HOTARAREA NR.12 modernizare drumuri 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145445040003-02-2016
88 HOTARAREA NR.13 situatie financiara trim 4 2016 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145445040003-02-2016
89 HOTARAREA NR.14 ajutor de urgenta 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145445040003-02-2016
90 HOTARARE A NR. 16 - aprobare Strategie de dezvoltare 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148892400008-03-2017
91 Hotararea Nr 15 privind aprobarea decontarii contravalorii calatoriei personalului din invatamant 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148892400008-03-2017
92 H O T A R A R E A Nr.17 inventar domeniu privat 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148892400008-03-2017
93 H O T A R A R E A Nr.18 inventar domeniu public 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148892400008-03-2017
94 H O T A R A R E A Nr.19 plan lucrari interes local 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148892400008-03-2017
95 H O T A R A R E Nr 20 - investitii modernizare sistem alimentare cu apa 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148892400008-03-2017
96 H O T A R A R E A Nr.21 - modificare taxe 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148892400008-03-2017
97 H O T A R A R E A Nr.22 servicii asistenta juridica 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148892400008-03-2017
98 Hotararea nr.1 alegere Presedinte de Sedinta 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148944240014-03-2017
99 Hotararea nr.2 aprobare deficit 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148944240014-03-2017
100 HCL Nr 23 din martie 2017 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149263560020-04-2017
101 HCL Nr 24 din martie 2017 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149263560020-04-2017
102 HCL Nr 25 din martie 2017 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149263560020-04-2017
103 HCL Nr 26 din martie 2017 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149263560020-04-2017
104 HCL Nr 27 din martie 2017 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149263560020-04-2017
105 HCL Nr 28 din martie 2017 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149263560020-04-2017
106 HCL Nr 29 din martie 2017 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149263560020-04-2017
107 HCL Nr 37 din mai 2017 - modernizare camin cultural Turda 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
108 HCL Nr 38 din mai 2017 - modernizare camin cultural Mihai Bravu 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
109 HCL Nr 39 din mai 2017 - modernizare camin cultural Satu Nou 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
110 HCL Nr 44 din iunie 2017 - rectificare buget 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
111 HCL45 2017 SF proiect Gradinita Turda 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149842440026-06-2017
112 HCL46 2017 implementare proiect Gradinita Turda 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149842440026-06-2017
113 HCL47 2017 pret apa servicii publice Turda 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149842440026-06-2017
114 HCL48 2017 rectificare buget 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149842440026-06-2017
115 HCL49 2017 probare PUZ 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149842440026-06-2017
116 HCL50 2017 premii banesti scoala 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149842440026-06-2017
117 HCL51 2017 decontare calatorii personal scoala 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149842440026-06-2017
118 HCL52 2017 modernizare infrastructura transport 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149842440026-06-2017
119 HCL53 2017 documentatie infrastructura transport 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149842440026-06-2017
120 HCL54 2017 Regulament OG 21-2012 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149842440026-06-2017
121 HCL55 2017 retragere comuna Mihai Bravu din ADDJ Tulcea 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149842440026-06-2017
122 HCL56 2017 sustinere financiara club sportiv Turda 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149842440026-06-2017
123 HCL 19 din 22 iunie 2017 reziliere contract 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149911560004-07-2017
124 HCL 20 din 22 iunie 2017 rectificare buget 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149911560004-07-2017
125 HCL 21 din 22.06.2017 inchiriere teren 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149911560004-07-2017
126 HCL_57_2017_SF construire parc sat Turda 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149937480007-07-2017
127 HCL_58_2017_ implementare proiect parc sat Turda 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149937480007-07-2017
128 HCL_59_2017_SF construire parc sat Mihai Bravu 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149937480007-07-2017
129 HCL_60_2017_implementare proiect parc sat Mihai Bravu 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149937480007-07-2017
130 HCL_61_2017_SF achizitie utilaj situatii de urgenta 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149937480007-07-2017
131 HCL_62_2017_implementare proiect achizitie utilaj situatii de urgenta 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149937480007-07-2017
132 HCL73 2017 alegere presedinte sedinta 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150533640014-09-2017
133 HCL74 2017 modificare stat de functii 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150533640014-09-2017
134 HCL75 2017 plan ocupare functii publice 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150533640014-09-2017
135 HCL76 2017 stabilire salarii de baza 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150533640014-09-2017
136 HCL77 2017 stabilire indemnizatie consilieri locali 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150533640014-09-2017
137 HCL78 2017 Regulament edificare extindere constructii 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150533640014-09-2017
138 HCL79 2017 referitor modernizare drumuri 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150533640014-09-2017
139 HCL80-2017 -indicatori modernizare drumuri 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150637320026-09-2017
140 HCL81-2017 - modificare completare inventar domeniu public 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150637320026-09-2017
141 HCL 83 2017 consiliu administratie scoala 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150853320021-10-2017
142 HCL 85 2017 cont executie trim 3 2017 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150853320021-10-2017
143 HCL 86 2017 rectificare buget octombrie 2017 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150853320021-10-2017
144 HCL 87 2017 organizare hramuri Turda si Satu Nou 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150853320021-10-2017
145 HCL 88 2017 - rectificare buget 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151190640029-11-2017
146 HOTĂRÂREA NR.92 privind completarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Mihai Bravu nr. 76/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din aparatul de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151190640029-11-2017
147 HOTĂRÂREA NR. 93 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Mihai Bravu nr.81/19 septembrie 2017 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151190640029-11-2017
148 HCL 95- 2017 - rectificare buget decembrie 2017 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151328880015-12-2017
149 HOTĂRÂREA NR.96 privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei personalului din unităţile de invăţământ de stat din comuna Mihai Bravu jud.Tulcea pe luna noiembrie 2017 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151328880015-12-2017
150 HOTĂRÂREA NR. 97 Privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru imobilele care suprapun situri arheologice - F12 extravilan T18,A177 număr cadastral 32546, F12 extravilan T19 A184 număr cadastral 32596 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151328880015-12-2017
151 HOTĂRÂREA NR.98 privind aprobarea functionarii unitatilor de invatamant din comuna Mihai Bravu pentru anul scolar 2018-2019 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151328880015-12-2017
152 HCL 104 -2017 - rectificare buget decembrie 2017 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151406640024-12-2017
153 HCL 1- 2018 utilizare excedent bugetar 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151562160011-01-2018
154 HCL 2-2018 aprobare organigrama 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151562160011-01-2018
155 HCL 3-2018 plan ocupare functii publice 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151562160011-01-2018
156 HOTĂRÂREA NR. 7 aprobarea închirierii unor suprafeţe de teren din islazul comunal crescătorilor de animale 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151873200016-02-2018
157 HOTĂRÂREA NR.8 privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei personalului din unităţile de invăţământ de stat din comuna Mihai Bravu jud.Tulcea pe luna decembrie 2017 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151873200016-02-2018
158 HOTĂRÂREA NR. 9 privind aprobarea amenajamentului pastoral al comunei Mihai Bravu jud. Tulcea 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151873200016-02-2018
159 HCL 6 2018 aprobare buget 2018 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151873200016-02-2018
160 HCL 92 2018 rectificare buget 2018 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157705200023-12-2019
161 HCL 93 2018 numire administrator servicii publice colectare 2018 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157705200023-12-2019
162 HCL 94 2018 inventar domeniu public 2018 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157705200023-12-2019
163 hcl 1 2019 - alegere presedinte de sedinta 2019 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154646640003-01-2019
164 hcl 2 2019 - dispozitie buget local 2019 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154646640003-01-2019
165 hcl 3 2019 - buget - preluare venit 2019 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154646640003-01-2019
166 hcl 4 2019 - decontari personal invatamant 2019 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154646640003-01-2019
167 hcl 5 2019 - servicii asistenta juridica 2019 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154646640003-01-2019
168 hcl 6 2019 - cont executie trim 4 - 2018 2019 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154810800022-01-2019
169 hcl 7 2019 - taxe salubrizare 2019 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154810800022-01-2019
170 hcl 8 2019 - salarii de baza 2019 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154810800022-01-2019
171 hcl 9 2019 - indemnizatie consilieri 2019 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154810800022-01-2019
172 hcl 10 2019 - aprobare organigrama 2019 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154810800022-01-2019
173 hcl 11 2019 - plan ocupare functii publice 2019 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154810800022-01-2019
174 hcl 12 2019 - prestare activitati in folosul comunitatii 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155104560025-02-2019
175 hcl 13 2019 - functionare unitati de invatamant 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155104560025-02-2019
176 hcl 14 2019 - decontari personal invatamant 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155104560025-02-2019
177 hcl 15 2019 - mandat special servicii deseuri 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155104560025-02-2019
178 hcl 16 2019 - puncte colectare deseuri 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155104560025-02-2019
179 hcl 17 2019 - plan lucrari legea 416-2001 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155104560025-02-2019
180 hcl 18 2019 - inchiriere suprafete teren 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155182320006-03-2019
181 hcl 19 2019 - alegere presedinte sedinta 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155475720009-04-2019
182 hcl 20 2019 - aprobare buget local 2019 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155475720009-04-2019
183 hcl 21 2019 - indicatori modernizare scoala 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155475720009-04-2019
184 hcl 22 2019 - decontari personal invatamant 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155475720009-04-2019
185 hcl 23 2019 - completare inventar domeniu public 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155475720009-04-2019
186 Hcl 24 2019 organigrama 2019 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155709000006-05-2019
187 Hcl 25 2019 modificare hcl 8 2019 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155709000006-05-2019
188 Hcl 26 2019 aprobare tarife salubrizare 2019 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155709000006-05-2019
189 Hcl 27 2019 raportare cantitate deseuri 2019 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155709000006-05-2019
190 Hcl 28 2019 aprobare utilizare excedent bugetar 2019 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155709000006-05-2019
191 Hcl 29 2019 cont executie trim 1 2019 2019 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155709000006-05-2019
192 Hcl 30 2019 dizolvare sc colectare Turda 2019 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155709000006-05-2019
193 Hcl 31 2019 plan analiza riscuri 2019 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155709000006-05-2019
194 HCL 32 - 2019 inventar domeniu public 2019 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155873160025-05-2019
195 HCL 33 - 2019 inventar domeniu privat 2019 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155873160025-05-2019
196 HCL 34 - 2019 infiintare serviciu public alimentare cu apa 2019 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155873160025-05-2019
197 HCL 35 - 2019 PUZ construire hala utilaje 2019 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155873160025-05-2019
198 HCL 36 - 2019 rectificare buget 2019 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156115080022-06-2019
199 HCL 37 - 2019 aprobare buget 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156115080022-06-2019
200 HCL 38 - 2019 decontare naveta cadre didactice 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156115080022-06-2019
201 HCL 39 - 2019 completare inventar domeniu public 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156115080022-06-2019
202 HCL 40 - 2019 neexercitare drept preemtiune 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156115080022-06-2019
203 HCL 41 - 2019 sprijin financiar culte religioase 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156115080022-06-2019
204 HCL 42 - 2019 modificare HCL 46-2018 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156115080022-06-2019
205 HCL 43 - 2019 alegere presedinte sedinta 2019 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156357000020-07-2019
206 HCL 44 - 2019 decontare naveta cadre didactice 2019 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156357000020-07-2019
207 HCL 45 - 2019 acordare fonduri parohia Mihai Bravu 2019 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156357000020-07-2019
208 HCL nr.55 - 02.09.2019 Utilizare excedent bugetar 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157005000003-10-2019
209 HCL nr.54 - 02.09.2019 Cont de executie trimestrul II 2019 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157005000003-10-2019
210 HCL nr.53 - 02.09.2019 Responsabil inregistrare imobile 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157005000003-10-2019
211 HCL nr.51 - 02.09.2019 Documentatie avizare lucrari 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157005000003-10-2019
212 HCL nr.50 - 02.09.2019 Facilitati fiscale 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157005000003-10-2019
213 HCL nr.49-02.09.2019 Mandat special concesiune servicii 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157005000003-10-2019
214 HCL nr.48- 02.09.2019 Documentatie avizare lucrari 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157005000003-10-2019
215 HCL nr. 52 - 02.09.2019 Consiliu de administratie scoala 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157005000003-10-2019
 

  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2020 Primaria Mihai_Bravu - Toate drepturile rezervate