ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI MIHAI_BRAVU
 
Strada Principala nr 72 cod postal 827140; tel: 0372789288; fax: 0240707113; e-mail: primaria_mihaibravu@yahoo.com       

harta site: Strategia de Dezvoltare >>> Analiza SWOT

  Analiza SWOT Factorii de interes Strategia de Dezvoltare  

 

Analiza SWOT a comunei Mihai Bravu, judetul Tulcea       
Puncte tari Potenţial eolian
Resurse de piatră
Potenţial turistic – Parcul Naţional Munţii Măcinului; obiective turistice religioase
Resurse forestiere
Puncte slabe Lipsa investiţiilor
Migraţia forţei de muncă
Infrastructura precară
Lipsa specialiştilor pentru scriere de proiecte
Plan urbanistic general neactualizat
Oportunităţi Atragerea investiţiilor pentru energie eoliană
Parteneriate public-privat pentru accesare de finanţări
Exploatarea resurselor de subsol – cariere de piatră
Ameninţări Migraţia forţei de muncă
Îngreunarea procesului de accesare finanţări
Slaba calificare a forţei de muncă
Declin sector agricol


p1-  admin, 07-10-2012   

 

  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2020 Primaria Mihai_Bravu - Toate drepturile rezervate